​ที่อยู่ ขึ้นรถ บริษัท AG Express Services ปีนัง, มาเลเซีย

 •   33-G-09 Plangin Mall (ตึกคอมตาร์)

 • Tel: (+60)04-262-9005, (+60)04-262-9006

 • เดินทางจากปีนัง - มะละกา

เมืองมรดกโลก และช่องแคบมะละกา

 •  รวมประกันการเดินทางโดยประเทศมาเลเซีย ระหว่างการโดยสาร

 • เดินทางโดยรถบัส 32 ที่นั่ง 

 • ขึ้นรถที่ AG Express - จอดที่ Melaka Bus Station

 • รอบรถจากปีนัง - มะละกา (Mal. Times) 9:00 AM, 10:30PM

 • ใช้เวลาเดินทาง  7 ชั่วโมง.

 • **ราคาอาจเปลี่ยนแปลงช่วงวันหยุดเทศกาล //**จองล่วงหน้า 5 วัน

PENANG to Melaka

1/4

ONE-WAY ONLY

600.-

ONE-WAY ONLY

550.-

 • w-facebook
 • White TripAdvisor Icon

2015 by K.S.T. Travel. 

Address : 234 Nipat Utit3 Rd. Hatyai Songkhla 90110

Tour License : TAT. 41-0261

Contact : (+66)81-690-7253

FAX :  (+66)74-245700

Booking Tickets  : ksttravel.booking@gmail.com

Tour Groups & Rent : kst_travel@hotmail.com