ความรู้ทั่วไปในการเดินทางเข้ามาเลเซีย

May 20, 2016

 ระยะเวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ ระหว่าง หาดใหญ่ - ปีนัง โดยปกติใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง (ไม่รวมวันหยุดเทศกาล ในประเทศไทย และ ประเทศมาเลเซีย และ วันศุกร์-เสาร์)

 

1. การเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย ต้องใช้ "หนังสือเดินทาง (Passport) เท่านั้น"

 ไม่สามารถเอกสารอื่นในการเดินทาง และ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

2. สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ไม่ต้องใช้วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว สามารถพำนักในประเทศมาเลเซียได้ไม่เกิน 30 วัน

3. เวลาท้องถิ่นของประเทศมาเลเซีย เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

4. การเดินทางสู่ เมืองปีนัง โดยปัจจุบันสามารถเดินทางได้ 3 วิธี คือ

   4.1 เดินทางโดยเครื่องบิน สายการบิน Air Asia

   4.2 เดินทางโดยรถตู้บริการส่วนบุคคล จาก หาดใหญ่ - ปีนัง 

   4.3 เดินทางโดยรถไฟ กรุงเทพฯ-บัตเตอร์เวิร์ธ และนั่งรถบัสข้ามมายังเกาะปีนัง เข้าสถานีรถบัส Sugai Nibong แล้วนั่งรถสาธารณะเข้าตัวเมืองปีนังอีกครั้งนึง5.

 

 

Please reload

Featured Posts

ความรู้ทั่วไปในการเดินทางเข้ามาเลเซีย

May 20, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • w-facebook
  • White TripAdvisor Icon

2015 by K.S.T. Travel. 

Address : 234 Nipat Utit3 Rd. Hatyai Songkhla 90110

Tour License : TAT. 41-0261

Contact : (+66)81-690-7253

FAX :  (+66)74-245700

Booking Tickets  : ksttravel.booking@gmail.com

Tour Groups & Rent : kst_travel@hotmail.com