วิธีการจองตั๋วเดินทาง


การจองตั๋วเดินทาง ไป ปีนังโดย KST travel มี 2 วิธี คะ

- การจองผ่านทางหน้าการจองในเว็บไซต์ (จองตั๋วล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 2 วัน) โดยมีลำดับดังนี้

คลิกเลือกการเดินทางได้ที่ หน้าแรกของเว็บไซด์ > ในการจองหน้าสุดท้าย กรุณาใส่รายละเอียดชื่อผู้ติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์, และอีเมลให้ถูกต้อง ด้วยคะ > ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดและสรุปยอดค่าใช้จ่าย และหมายเลขบัญชีธนาคาร > โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในระยะเวลาที่กำหนด > Reply mail แจ้งหลักฐานการโอนเงิน > รออีเมล Confirm การเดินทาง โดยจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง (รบกวนCheckใน Junk mail ของท่านด้วยนะคะ)

- การจองผ่านทางโทรศัพท์ (เฉพาะการจองล่วงหน้าไม่เกิน 2 วันก่อนการเดินทาง)

หมายเลขโทรศัพท์ 074 – 354551 / 081-690-7253 เฉพาะการเดินทางวันธรรมดา ไม่รวมวันหยุดเทศกาลคะ และ ต้องมาConfirm และจ่ายเงินก่อนการเดินทางก่อนเวลาอย่างน้อย 45 นาที

***ไม่รับจองผ่านทางโทรศัพท์ในช่วงวันเทศกาล จะต้องทำการจองและจ่ายเงินผ่านทางเว็บไซด์เท่านั้น***

เรามีบริการเสริม รถแท๊กซี่และรถตู้รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่ มายัง Office KST โดยท่านสามารถ Click จองเพิ่มการเดินทางได้ที่หน้าจองตั๋วล่วงหน้า และสามารถระบุเวลาเครื่องบินได้คะ โดยอัตราค่าบริการจะปรากฎในหน้าสุดท้าย


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square