รายชื่อโรงแรม ที่รับ-ส่ง ในปีนัง

 • Armenian House  ***

 • Armenian Suite  ***

 • Armenian Street Heritage

 • Ancasa Express

 • Apollo Inn

 • Bayview Georgetown

 • Blue Mansion

 • Banana  ทุกสาขา

 

 • Cintra Heritage

 • Clock Wise

 • Campbell House

 • Campbell Times

 • Chulia Mansion

 • Chulia Heritage

 • Cititel

 • Cititel Express

 • Carnarvon

 • Cintra Heritage

 • Chulia Court ( The Tavern )

 • Crystal

 • Continental Hotel

 • Couzi Coji

 • Cozy Home Inn

 • Decoupage  ***

 • D Mo Inn

 • Day And Night

 • Eastern & Oriental

 • Evergreen

 • East Indy  ***

 • Friendship

 • Frame

 • Good Hope

 • Garden Inn

 • Glow

 • Georgetown time Inn

 • G Inn

 • Gurney ( 12.30 / 15.30 )

 • Georgetown City ( 12.30 / 15.30 )

 • Guest Inn Muntri 

 • Heliconia

 • Hutton Lodge

 • Hutton Mansion

 • Heritage 16

 • Hoong Heritage ***

 • Heritage Lodge ***

 • House of Journey

 

 • Inn Residence 18
 • Ink Guesthouse ***
 • Jen Hotel
 • Kimberley House
 • Georgetown Hotel
 • Malaysia Hotel
 • Muntri House
 • Muntri Mews
 • Minggood
 • Malabar Inn
 • Noob
 • Neo +
 • Northam All Suite
 • Namkeng

 

 • Old Penang ทุกสาขา

 • Pavillion Coffee Guesthouse

 • Palm Mansion

 • Pernaka

 • PP Hotel

 • Peace Hostel

 • Rope Walk

 • Royal Bintang

 • Roomate  ***

 • Regal Hotel

 • Red Inn ทุกสาขา

 • Ryokan

 • Red Rock

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Sentral Georgetown Hotel
 • Souvereign
 • Super 8
 • Spices
 • So Hotel
 • Shanghai 1910 Heritage ***
 • Street Art House  ***
 • Syok
 • Strait Heritage   ***
 • Star  Lodge
 • Stewart House
 • St.  Giles Wembley
 • Sunway
 • Simply Nine 
 • The Boutique Residence   ***

 • The Royal Hotel

 • Tune Hotel

 • Times Capsule

 • Victoria Inn

 • Yes Hotel

 • YMCA

 • Yeng Keng

 • Wassup

 • Xaviers Lodge @ Muntri

 • 7  Terrace

 • 23 Love Lane

 • 1881  Chong Tian

 • 80 Guesthouse

 • 1926 Heritage

 • 75 Travellers

   

รายชื่อสถานที่ รับ-ส่ง อื่นๆ

 • ห้างแปซิฟิก

 • บัตเตอร์เวิร์ธ ตรงข้ามสถานีขนส่ง และ สถานีรถไฟ

 • ห้าง Komtar  Plangin Mall

 • Jetty Bus Station ด้านเกาะปีนัง

 • University Science of Malaysia ด้านประตูมัสยิด

 • KDU Collage

 • โรงเรียน หันเจียง

 •  Rescam 

จุดอื่นๆ สอบถามก่อนเดินทางได้คะ

*** ที่พักดังกล่าว ส่งปากซอย เดินเข้าไปประมาณ 50 เมตร 

A-B

C

D-G

H

I-N

O-R

S-T

U- Z,0-9

 • w-facebook
 • White TripAdvisor Icon

2015 by K.S.T. Travel. 

Address : 234 Nipat Utit3 Rd. Hatyai Songkhla 90110

Tour License : TAT. 41-0261

Contact : (+66)81-690-7253

FAX :  (+66)74-245700

Booking Tickets  : ksttravel.booking@gmail.com

Tour Groups & Rent : kst_travel@hotmail.com