รายชื่อโรงแรม ที่รับ-ส่ง ในปีนัง

 • Armenian House  ***

 • Armenian Suite  ***

 • Armenian Street Heritage

 • Ancasa Express

 • Apollo Inn

 • Apple 1 Time Square

 • Attic

 • Bayview Georgetown

 • Blue Mansion

 • Banana  ทุกสาขา

 • Backpacker

 • B Street

 • Board Way Budget

 

 • Cintra Heritage

 • Clock Wise

 • Campbell House

 • Campbell Times

 • Chulia Mansion

 • Chulia Heritage

 • Cititel

 • Cititel Express

 • Carnarvon

 • Cintra Heritage

 • Chulia Court ( The Tavern )

 • Crystal

 • Continental Hotel

 • Couzi Coji

 • Cozy Home Inn

 • Chalies Budget

 • Chennai by Wink

 • China House 

 • Decoupage  ***

 • D Mo Inn

 • Day And Night

 • Deluxious Luxurios

 • East Indy  ***

 • Elephant

 • Eton

 • Friendship

 • Frame GuestHouse / Frame Hotel

 • Fhoya - Fhoya di Chulia

 • Good Hope

 • Garden Inn

 • Georgetown time Inn

 • Georgetown hotel

 • G Inn

 • Grand Inn

 • Grand Swiss

 • Guest Inn Muntri 

 • Heliconia

 • Hutton Lodge

 • Hutton Mansion

 • Heritage 16

 • Hoong Heritage ***

 • Heritage Lodge ***

 • House of Journey

 • H Residence

 • Hutton Central

 

 • Inn Residence 18
 • Ink Guesthouse ***
 • Islandar Lodge
 • Jen Hotel
 • Just Devet
 • Kim Haus Loft / Kooning
 • Kimberly House
 • Kimberly Hotel 
 • Love Lane / Lavish
 • Link / Little India Heritage
 • Le Dream 
 • Malaysia Hotel
 • Muntri House /Muntri Mews
 • Maccalum/Mansion One
 • Minggood / MII smile
 • Malabar Inn
 • Neo + / Nordin Mews
 • Northam All Suite
 • Namkeng / Nordin Street

 

 • Old Penang Time Square 

 • Old Penang Trang Road

 • Old Penang Chulia Street

 • Pavillion Coffee Guesthouse

 • Palm Mansion / Page63

 • Pernaga / Prestige

 • PP Hotel

 • Peace Hostel

 • Rope Walk / Royale Chulan

 • Royal Bintang/  Royal Hotel

 • Roomate  *** / ReUnion

 • Regal Hotel / Rope Walk Piazza

 • Red Inn ทุกสาขา

 • Ryokan / Ros Heritage

 • Red Rock

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Sentral Georgetown Hotel
 • Souvereign / Sim City
 • Super 8 / Summer Terrace
 • Spices / Summer Tree
 • So Hotel
 • Shanghai 1910 Heritage ***
 • Street Art House  ***
 • Strait Heritage   ***
 • Star  Lodge
 • Stewart House
 • St.  Giles Wembley
 • Sunway
 • Simply Nine 
 • The Boutique Residence   ***

 • Tido / T+ / Traveller Lodge

 • The Southern

 • Tune Hotel

 • Times Capsule

 • Urban H / Victoria Inn

 • Victoria House

 • Victoria Garden 

 • YMCA

 • Yeng Keng

 • Wassup

 • Xaviers Lodge @ Muntri

 • 7  Terrace / 33 Stewart

 • 23 Love Lane / 88 Armenian

 • 1881  Chong Tian

 • 80 Guesthouse /1926Heritage

 • 118 Time Sqauare / Macalister

 • 75 Travellers / 191 Summit 

 • 218 Tropicana

*** ที่พักดังกล่าว ส่งปากซอย เดินเข้าไปประมาณ 50 เมตร 

A-B

C

D-G

H

I-N

O-R

S-T

U- Z,0-9

รายชื่อสถานที่ รับ-ส่ง อื่นๆ

 • ห้างแปซิฟิก

 • บัตเตอร์เวิร์ธ ตรงข้ามสถานีขนส่ง และ สถานีรถไฟ

 • ห้าง Komtar  Plangin Mall

 • Jetty Bus Station ด้านเกาะปีนัง

 • University Science of Malaysia ด้านประตูมัสยิด

 • KDU Collage

 • โรงเรียน หันเจียง

 •  Rescam 

จุดอื่นๆ สอบถามก่อนเดินทางได้คะ