Package Tour Malaysia -Singapore

เดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน ราคาอยู่ในรายละเอียดโปรแกรมคะ
เที่ยวปีนัง
 1วัน (เช้า-เย็น)

Program:A0

- รวมรถ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่

- ทัวร์ปีนัง : ชมเมืองมรดกโลกจอร์จทาวน์ ป้อมปืนควอนวอนลิส,อนุเสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1, วัดเขาเต่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม

, เค้ก ลก ซี่ เจดีย์หมื่นพระ,วัดไทย, วัดพม่า

- รวมอาหารเที่ยง 1 มื้อ ณ ภัตตาคาร

- ช๊อปปิ้งของฝาก ที่Duty Free

 

1,300.-/ท่าน
 
เริ่มต้น
** ราคานี้ไม่รวมวันหยุดเทศกาล
*ราคาขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง
ดูราคาได้ในโปรแกรมคะ
ปีนัง - KL
3 วัน 2 คืน

Program:A2

** ราคานี้ไม่รวมวันหยุดเทศกาล

- รวมรถ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่

- ทัวร์ปีนัง : ชมเมืองมรดกโลก, เค้ก ลก ซี่ เจดีย์หมื่นพระ,วัดไทย, วัดพม่า,StreetArt, ช๊อปปิ้ง

-ไฮไลท์กัวลาลัมเปอร์,ตึกแฝดปิโตรนัส, ช๊อปปิ้งไชน่าทาวน์ หรือ บูกิตบินตัง

- เข้าชมเมืองใหม่ ปุตราจาย่า

- ทีพัก 2 คืน : ปีนัง และ เกนติ้ง ระดับ 3 ดาว

- ช๊อปปิ้งของฝาก ที่Duty Free

- อาหาร 7 มื้อ (เช้า2 เที่ยง3 เย็น2)

เริ่มต้น
5,050.-/ท่าน
 
*ราคาขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง
ดูราคาได้ในโปรแกรมคะ
ปีนัง - เกนติ้ง
3 วัน 2 คืน

Program:A4

** ราคานี้ไม่รวมวันหยุดเทศกาล

- รวมรถ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่

- ทัวร์ปีนัง : ชมเมืองมรดกโลก, เค้ก ลก ซี่ เจดีย์หมื่นพระ,วัดไทย, วัดพม่า,StreetArt, ช๊อปปิ้ง

- ขึ้นกระเช้า พักเกนติ้งเมืองในหมอก เล่น

คาสิโน, สวนสนุกOutdoor

- เที่ยว ไฮไลท์กัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส, เมืองใหม่ปุตราจายา

- ทีพัก 2 คืน : ปีนัง และ เกนติ้ง ระดับ 3 ดาว

- ช๊อปปิ้งของฝาก ที่Duty Free

- อาหาร 7 มื้อ (เช้า2 เที่ยง3 เย็น2)

5,050.-/ท่าน
 
เริ่มต้น
*ราคาขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง
ดูราคาได้ในโปรแกรมคะ
KL - เกนติ้ง
3 วัน 2 คืน

Program:ฺB2

- รวมรถ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่

- ขึ้นกระเช้า พักเกนติ้งเมืองในหมอก เล่น

คาสิโน

-ไฮไลท์กัวลาลัมเปอร์,ตึกแฝดปิโตรนัส, ช๊อปปิ้งไชน่าทาวน์ หรือ บูกิตบินตัง

- เข้าชมเมืองใหม่ ปุตราจาย่า

- ทีพัก 2 คืน : KL และ เกนติ้ง ระดับ 3 ดาว

- ช๊อปปิ้งของฝาก ที่Duty Free

- อาหาร 7 มื้อ (เช้า2 เที่ยง3 เย็น2)

5,050.-/ท่าน
 
เริ่มต้น
** ราคานี้ไม่รวมวันหยุดเทศกาล
*ราคาขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง
ดูราคาได้ในโปรแกรมคะ
เกนติ้ง - ปีนัง - ลังกาวี
4 วัน 3 คืน

Program:ฺD1

- รวมรถ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่

- ขึ้นกระเช้า พักเกนติ้งเมืองในหมอก เล่น

คาสิโน, สวนสนุกOutdoor

- ทัวร์ปีนัง : ชมเมืองมรดกโลก, เค้ก ลก ซี่ เจดีย์หมื่นพระ,วัดไทย, วัดพม่า,StreetArt, ช๊อปปิ้ง

- ร่องเรือเข้าสูเกาะลังกาวี ดินแดนแห่งมนต์คลัง ชมพิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์, สุสานพระนางมัสสุรี

ขึ้นเคเบิลคาร์, ให้อาหารเหยี่ยว

- ซื้อหาของฝากพื้นเมือง ตลาดกัวร์

- ทีพัก 3 คืน : ลังกาวี, ปีนัง และ เกนติ้ง ระดับ 3 ดาว

- อาหาร 10 มื้อ (เช้า3 เที่ยง4 เย็น3)

7,800.-/ท่าน
 
เริ่มต้น
** ราคานี้ไม่รวมวันหยุดเทศกาล
*ราคาขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง
ดูราคาได้ในโปรแกรมคะ
โจโฮร์-สิงคโปร์-KL
4 วัน 3 คืน

Program:ฺD3

** ราคานี้ไม่รวมวันหยุดเทศกาล

- รวมรถ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่

- ทัวร์สนามปาดัง, Merlion, ช๊อปปิ้ง ถนนออร์ชาร์ต, Marina Bay Sand

- ท่องเที่ยว Universal Studio ที่ Resort World  Sentosa

- ทัวร์มะละกา : นครแห่งประวัติศาสตร์ ช่องแคบมะละกา, โบสถ์เซนต์ปอล, ศาลเจ้าซำปอกง

-ไฮไลท์กัวลาลัมเปอร์,ตึกแฝดปิโตรนัส, ช๊อปปิ้งไชน่าทาวน์ หรือ บูกิตบินตัง

- เข้าชมเมืองใหม่ ปุตราจาย่า

- ทีพัก 3 คืน : โจโฮร์, KL ระดับ 3 ดาว

- อาหาร 9 มื้อ (เช้า3 เที่ยง3 เย็น3)

** ราคานี้ไม่รวมค่าเข้า Universal Studio, ร่องเรือสิงคโปร์ และพิธภัณฑ์เรือ มะละกา
เริ่มต้น
7,660.-/ท่าน
 
*ราคาขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง
ดูราคาได้ในโปรแกรมคะ
เที่ยวปีนัง
 2วัน 1คืน

Program:A1

** ราคานี้ไม่รวมวันหยุดเทศกาล

- รวมรถ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่

- ทัวร์ปีนัง : ชมเมืองมรดกโลกจอร์จทาวน์ ป้อมปืนควอนวอนลิส,อนุเสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1, วัดเขาเต่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม

, เค้ก ลก ซี่ เจดีย์หมื่นพระ,วัดไทย, วัดพม่า,StreetArt, ช๊อปปิ้ง

- รวมอาหาร 4 มื้อ,(เช้า2,เที่ยง1,เย็น2)

- ช๊อปปิ้งของฝาก ที่Duty Free

 

3,300.-/ท่าน
 
เริ่มต้น
*ราคาขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง
ดูราคาได้ในโปรแกรมคะ
ปีนัง - คาเมรอน
3 วัน 2 คืน

- รวมรถ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่

- ทัวร์ปีนัง : ชมเมืองมรดกโลก, เค้ก ลก ซี่ เจดีย์หมื่นพระ,วัดไทย, วัดพม่า,StreetArt, ช๊อปปิ้ง

- ทีพัก 2 คืน : ปีนัง และ คาเมรอน ระดับ 3 ดาว

- ทัวร์ คาเมรอน : เที่ยวชมทิวเขา ที่"จิม ทอมสัน" หายสาบสูญไป ไร่ชากลางขุนเขา และ เก็บสตรอเบอร์รี่สด ซื้อผักปลอดสารพิษ

- เข้าชมสวนลาเวนเดอร์

- พากิน สุกี้สตรีมโบ๊ท สุดอร่อย!

- ช๊อปปิ้งของฝาก ที่Duty Free

- อาหาร 7 มื้อ (เช้า2 เที่ยง3 เย็น2)

Program:A3

เริ่มต้น
5,250.-/ท่าน
 
** ราคานี้ไม่รวมวันหยุดเทศกาล
*ราคาขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง
ดูราคาได้ในโปรแกรมคะ
KL - คาเมรอน
3 วัน 2 คืน

Program:ฺB1

- รวมรถ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่

-ไฮไลท์กัวลาลัมเปอร์, ช๊อปปิ้งไชน่าทาวน์ หรือ บูกิตบินตัง, 

- ทีพัก 2 คืน : KL และ คาเมรอน ระดับ 3 ดาว

- ทัวร์ คาเมรอน : เที่ยวชมทิวเขา ที่"จิม ทอมสัน" หายสาบสูญไป ไร่ชากลางขุนเขา และ เก็บสตรอเบอร์รี่สด ซื้อผักปลอดสารพิษ

- เข้าชมสวนลาเวนเดอร์

- พากิน สุกี้สตรีมโบ๊ท สุดอร่อย!

- ช๊อปปิ้งของฝาก ที่Duty Free

- อาหาร 7 มื้อ (เช้า2 เที่ยง3 เย็น2)

5,250.-/ท่าน
 
เริ่มต้น
** ราคานี้ไม่รวมวันหยุดเทศกาล
*ราคาขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง
ดูราคาได้ในโปรแกรมคะ
เกนติ้ง - คาเมรอน
3 วัน 2 คืน

Program:ฺC1

- รวมรถ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่

- ขึ้นกระเช้า พักเกนติ้งเมืองในหมอก เล่น

คาสิโน, สวนสนุกOutdoor

- เที่ยว ไฮไลท์กัวลาลัมเปอร์, ปุตราจายา

- ทีพัก 2 คืน : เกนติ้ง และ คาเมรอน ระดับ 3 ดาว

- ทัวร์ คาเมรอน : เที่ยวชมทิวเขา ที่"จิม ทอมสัน" หายสาบสูญไป ไร่ชากลางขุนเขา และ เก็บสตรอเบอร์รี่สด ซื้อผักปลอดสารพิษ

- เข้าชมสวนลาเวนเดอร์

- พากิน สุกี้สตรีมโบ๊ท สุดอร่อย!

- ช๊อปปิ้งของฝาก ที่Duty Free

- อาหาร 7 มื้อ (เช้า2 เที่ยง3 เย็น2)

เริ่มต้น
5,250.-/ท่าน
 
** ราคานี้ไม่รวมวันหยุดเทศกาล
*ราคาขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง
ดูราคาได้ในโปรแกรมคะ
มะละกา-โจโฮร์-KL
-เลโก้แลนด์ 
4 วัน 3 คืน

Program:ฺD2

** ราคานี้ไม่รวมค่าเข้า Legoland และพิธภัณฑ์เรือ มะละกา
** ราคานี้ไม่รวมวันหยุดเทศกาล

- รวมรถ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่

- ท่องเที่ยว เมืองมะละกา เมืองแห่งประวัติศาสตร์ผสมผสานระหว่าง ฮอลแลนด์, โปรตุเกส, อังกฤษ และ จีน

- เที่ยวเลโก้แลนด์ แห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- ช๊อปปิ้ง JB Outlet ซื้อสินค้าแบรนด์เนม

-ไฮไลท์กัวลาลัมเปอร์,ตึกแฝดปิโตรนัส, ช๊อปปิ้งไชน่าทาวน์ หรือ บูกิตบินตัง

- ทีพัก 3 คืน : มะละกา, โจโฮร์ และ KL ระดับ 3 ดาว

- อาหาร 9 มื้อ (เช้า3 เที่ยง3 เย็น3)

เริ่มต้น
7,460.-/ท่าน
 
*ราคาขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง
ดูราคาได้ในโปรแกรมคะ
อิโปห์ - ปีนัง
3 วัน 2 คืน

Program:ฺD4

** ราคานี้ไม่รวมวันหยุดเทศกาล

- รวมรถ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่

- ชม Musjid Ubudiah และ Gallery of Sultan Azlan และ ชมพระราชวังไม้ Istana Kenangan

ณ เมือง กัวลา กังซาร์ รัฐเปรัค

- ท่องเที่ยวอิโปห์, สถานีรถไฟประจำเมือง, Street art, นมัสการหลวงพ่อโต ในวัดถ้ำเปรัค

- ท่องเที่ยว Kelly Castle ปราสาทคลาสสิคบนเนินเขา

-ท่องเที่ยว Penang Hill, Shopping ห้าง Gurney

-ทัวร์ปีนัง : ชมเมืองมรดกโลกจอร์จทาวน์ ป้อมปืนควอนวอนลิส,อนุเสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1, วัดเขาเต่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม

, เค้ก ลก ซี่ เจดีย์หมื่นพระ,วัดไทย, วัดพม่า

- ช๊อปปิ้งของฝาก ที่Duty Free

** ราคานี้ไม่รวมค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวต่าางๆ
ค่ารถรางไฟฟ้า, ปีนังฮิลล์
เริ่มต้น
3,650.-/ท่าน
 
*ราคาขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง
ดูราคาได้ในโปรแกรมคะ