• ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน

  • รักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 บาท/ท่าน

  • กระดาษทิชชู่ น้ำดื่ม ลูกอม ให้บริการตลอดการเดินทาง

  • ของที่ระลึก เล่นกิจกรรมบนรถ

  • กระติกน้ำร้อน / ถังน้ำแข็ง ให้บริการบนรถ

บริการเหมา รถตู้ , รถบัส

พื้นที่ ไทย - มาเลเซีย - สิงคโปร์

Contractor Van & Bus in Thailand, Malaysia, Singapore

K.S.T. Travel ให้บริการเช่ารถพร้อมคนขับ ไปยังสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น เหมารถส่งสนามบิน,ท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม, จัดกลุ่มสัมมนา เป็นต้น

1/3
Services

เงื่อนไขการจอง

  • ทางบริษัทจะเรียกเก็บเงินมัดจำ 50% ของราคาเสนอ เพื่อเป็นการยืนยันการจอง หากไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่ายกเลิกการจอง

  • หากยกเลิกการจองภายใน30วันก่อนการเดินทางบริษัท จะคืนเงินมัดจำ , หลังจาก 30 วันจะต้องหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

  • หากท่านลูกค้าใช้บริการรถเกินจากระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการรถเพิ่มตามชั่วโมงที่เกิน

  • w-facebook
  • White TripAdvisor Icon

2015 by K.S.T. Travel. 

Address : 234 Nipat Utit3 Rd. Hatyai Songkhla 90110

Tour License : TAT. 41-0261

Contact : (+66)81-690-7253

FAX :  (+66)74-245700

Booking Tickets  : ksttravel.booking@gmail.com

Tour Groups & Rent : kst_travel@hotmail.com