ราคาเหมารถรับ-ส่ง /พาเที่ยว

บริการรถรับ-ส่ง ทั้งขาเดียว หรือ ไป-กลับ

หรือจะท่องเที่ยวแบบไปเช้า - เย็น , Penang City Tour

  • w-facebook
  • White TripAdvisor Icon

2015 by K.S.T. Travel. 

Address : 234 Nipat Utit3 Rd. Hatyai Songkhla 90110

Tour License : TAT. 41-0261

Contact : (+66)81-690-7253

FAX :  (+66)74-245700

Booking Tickets  : ksttravel.booking@gmail.com

Tour Groups & Rent : kst_travel@hotmail.com