จากหาดใหญ่ ไป เกาะสมุย

From Hatyai To Koh Samui

รถตู้เดินทาง Van  Dep. 08.30 + รอบเฟอร์รี่  Ferry 14.00  ราคา Price 550 B.

รวม Included  รถ Van + เฟอร์รี่ Ferry  

จากเกาะสมุย ไป หาดใหญ่ 

From Koh Samui To Hatyai 

รถตู้เดินทาง Van  Dep. 07.30 + รอบเฟอร์รี่  Ferry 08.00  ราคา Price 550 B.

รวม Included  รถ Van + เฟอร์รี่ Ferry  

หมายเหตุ ** ตารางรถ และ เวลาเรือ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

เนื่องจากสภาพจราจร และ สภาพอากาศ 

The time table of van and ferry maybe can change by no notice before departure.

Depend the traffic and weather situation.

THANK YOU ...