จากหาดใหญ่ ไป เกาะพงัน

From Hatyai To Koh Phangan 

รถตู้เดินทาง Van  Dep. 08.30 + รอบเฟอร์รี่  Ferry 15.30  ราคา Price 650 B.

รวม Included  รถ Van + เฟอร์รี่ Ferry  

จากดอนสัก ไป หาดใหญ่ 

From Donsak To Hatyai 

รถตู้เดินทาง Van  Dep. 09.30 - 10.00    

ราคา Price 400 B.

รวม Included  รถ Van Only   

หมายเหตุ **เนื่องด้วยรถตู้ที่เดินทางไปเกาะพงัน เมื่อถึงท่าเรือดอนสัก แล้ว นายหัวรถ จะซื้อตั๋วเรือให้ หรือ ลูกค้าสามารถจองแต่รถตู้อย่างเดียวได้ในราคา 350 บาท

** ขากลับจากเกาะพงันลูกค้าต้องจองเรือรอบ 05.00 เพื้อจะได้ทันรถไปรับที่ท่าเรือดอนสัก 

** ตารางรถ และ เวลาเรือ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

เนื่องจากสภาพจราจร และ สภาพอากาศ 

The time table of van and ferry maybe can change by no notice before departure.

Depend the traffic and weather situation.

THANK YOU ...