หมายเหตุ ** ตารางรถ และ เวลาเรือ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

เนื่องจากสภาพจราจร และ สภาพอากาศ 

The time table of van and ferry maybe can change by no notice before departure.

Depend the traffic and weather situation.

THANK YOU ...

  • w-facebook
  • White TripAdvisor Icon

2015 by K.S.T. Travel. 

Address : 234 Nipat Utit3 Rd. Hatyai Songkhla 90110

Tour License : TAT. 41-0261

Contact : (+66)81-690-7253

FAX :  (+66)74-245700

Booking Tickets  : ksttravel.booking@gmail.com

Tour Groups & Rent : kst_travel@hotmail.com